Poniżej publikowane są ekspertyzy przygotowywane przez niezależnych ekspertów na zlecenie strony samorządowej KWRiST w ramach projektu systemowego:"Dobre prawo sprawne rządzenie", Działanie 5.2 POKL.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę