OCENA SKUTKÓW REGULACJI USTAWY z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ

Przygotowana w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” na potrzeby mechanizmu wsparcia eksperckiego dla Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie oceny ex-post aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę