OCENA SKUTKÓW REGULACJI USTAWY …… O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT Z DNIA 27 LIPCA 2012 R.)

Przygotowana w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” na potrzeby mechanizmu wsparcia eksperckiego dla Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie oceny ex-ante aktów prawa powszechnie obowiązującego

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę