Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (8) - protokół/informacja/galeria

31 sierpnia 2016 r.

Protokół pobierz

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w MSWiA, przewodniczył dzisiejszemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, która spotkała się w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji. Podczas spotkania uzgodniono ponad 25 projektów rozporządzeń,  a także m.in. aktualizację Krajowego Programu Kolejowego.

Podczas posiedzenia samorządowcy zaproponowali podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem zmian w ustawie o drogach publicznych. Przedstawiciele wspólnot samorządowych oraz strony rządowej omawiali także projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu zbierania frakcji odpadów.

Przedmiotem obrad Komisji miał być także projekt zmian w ustawie o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jednak ostateczny kształt zapisów zostanie ustalony na posiedzeniu Zespołu do Spraw Ustrojowych oraz Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych.

Następne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zostało zaplanowane na 28 września.

 • KWRiST 31.08.2016 r. #1
  KWRiST 31.08.2016 r. #1
 • KWRiST 31.08.2016 r. #2
  KWRiST 31.08.2016 r. #2
 • KWRiST 31.08.2016 r. #3
  KWRiST 31.08.2016 r. #3
 • KWRiST 31.08.2016 r. #4
  KWRiST 31.08.2016 r. #4
 • KWRiST 31.08.2016 r. #5
  KWRiST 31.08.2016 r. #5

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę