Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (9) - protokół/informacja/galeria

28 września 2016 r.

Protokół pobierz

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek współprzewodniczył, wraz z reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP wójtem Lubicza Markiem Olszewskim, wrześniowemu spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na spotkaniu uzgodniono 17 projektów ustaw i rozporządzeń, dotyczących między innymi klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy. Zaakceptowano również pakiet 10 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 26 października 2016 r.

 • KWRiST 28.09.2016 r. #1
  KWRiST 28.09.2016 r. #1
 • KWRiST 28.09.2016 r. #2
  KWRiST 28.09.2016 r. #2
 • KWRiST 28.09.2016 r. #3
  KWRiST 28.09.2016 r. #3
 • KWRiST 28.09.2016 r. #4
  KWRiST 28.09.2016 r. #4
 • KWRiST 28.09.2016 r. #5
  KWRiST 28.09.2016 r. #5
 • KWRiST 28.09.2016 r. #6
  KWRiST 28.09.2016 r. #6
 • KWRiST 28.09.2016 r. #7
  KWRiST 28.09.2016 r. #7

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę