Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (10) - protokół/informacja/galeria

26 października 2016 r.

Protokół, załącznik.

Współpraca transgraniczna i prawo oświatowe na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podsekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek współprzewodniczył wraz z wójtem Lubicza Markiem Olszewskim obradom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji programów Interreg oraz EIS, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego, którą prowadził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. Programy Interreg umożliwiają finansowanie projektów opierających się na współpracy transgranicznej samorządów w różnych państwach Unii Europejskiej. Natomiast Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina wspiera rozwój regionów położonych wzdłuż granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Podczas obrad Komisji odbyła się również dyskusja nad reformą oświaty przygotowywaną przez rząd, wyrażoną poprzez projekt ustawy – Prawo Oświatowe. Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę między innymi na kwestie kwot subwencji oświatowej, w tym przyznawanych na edukację dzieci niepełnosprawnych. Oprócz tego przedstawiciele rządu oraz samorządu przyjęli ponad 30 projektów aktów prawnych, między innymi projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP oraz pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska przedstawił informację na temat projektu ustawy Prawo Wodne.

Następne posiedzenie odbędzie się 30 listopada.

  • KWRiST 26 października 2016 r.
    KWRiST 26 października 2016 r.
  • KWRiST 26 października 2016 r.
    KWRiST 26 października 2016 r.
  • KWRiST 26 października 2016 r.
    KWRiST 26 października 2016 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę