Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (2) - protokół/informacja/galeria

22 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia pobierz

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Krzysztofem Iwaniukiem, wójtem Terespola reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył lutowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu przyjęto projekty niemal 40 aktów prawnych, w tym pakiet dziesięciu rozporządzeń Ministra Rozwoju ustanawiających regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw, a także projekt ustawy zmieniającej Prawo Atomowe.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 29 marca 2017 roku.

 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
 • posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA
  posiedzenie KWRiST w dniu 22 lutego 2017 r. fot. MSWiA

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę