Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (6c)- Obieg

9 czerwca 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 (Zgoda KWRIST w dniu 24.05.br na wyrażenie opinii wiążącej).

Projekt zaopiniowany pozytywnie ze szczególnym uwzględnieniem uwag Związku Województw RP.

 Opinia wiążąca.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę