Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (7) oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (7) - porządek obrad

11 lipca 2017 r.

godz. 12:00, Sala Kolegialna MSWiA

  1. Projekt ustawy o dokumentach publicznych (MSWiA). KWRiST w dn. 14 grudnia 2016 r. upoważniła Zespoły do wyrażenia wiążącej opinii. 
  2. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę