Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (8) - porządek obrad

25 sierpnia 2017 r.

godz. 12:00, Sala 421 MSWiA

 

  1. Projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2019” wraz z projektem uchwały RM (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 26.06.2017; nową wersję 23.08.2017.  

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postepowania w tych sprawach – wysłano 16.08.2017.

  3. Sprawy różne.  

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę