Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (9) - porządek obrad

11 sierpnia 2017 r.

godz. 11-13, MC, 001

  1. Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 17.07.2017. KWRiST w dn. 19.07.2017 r. upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.07.2017. ZDJĘTY Z PORZĄDKU.
  3. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę