Zespół ds. Ustrojowych (4) oraz Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich (2) - porządek obrad

25 września 2017 r.

godz. 12:00, sala 416, MSWiA

  1. Wykorzystanie potencjału polskich aglomeracji według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju– działania w zakresie uregulowania tworzenia związków metropolitalnych oraz projektu ZIT PLUS​.
  2. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę