Zespól ds. systemu finansów publicznych (9) -Obieg.

21 września 2017

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników - Projekt uzgodniony bez uwag.

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych - Projekt uzgodniony bez uwag.

  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw administracji (Minister Rozwoju i Finansów) - opinia zapadnie na posiedzeniu KWRIST.

 /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę