Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (10) - ODWOŁANE POSIEDZENIE

20 października 2017 r.

godz. 11:00, sala 421, MSWiA

Posiedzenie zostało odwołane. Tematy przewidziane do rozpatrzenia zostaną omówione na kolejnym, które odbędzie się w dniu 21 listopada br.

  1. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Cyfryzacji o wyniku analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego – wysłano 9.10.2017.  

  2. Informacja nt. stanu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.

  3. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę