Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (12) - porządek obrad

23 października 2017 r.

godz. 11:00, sala 002, MC

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Ministerstwo Finansów) – wysłano 20.09.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (posiedzenie 19.10).
 2. Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – wysłano 20.09.2017. Dokumenty opiniowane również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (posiedzenie 17.10).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej – wysłano 20.10.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (posiedzenie 20.11).
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 6.10.2017.
 6. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych;
 7. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
  (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 14.09.2017.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.07 i 20.10.2017 (wersję po uzgodnieniach). KWRiST 30.08.2017 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.   
 9. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. testów sieci 5G w Polsce
 10. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę