Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (14) - porządek obrad

11 grudnia 2017 r.

godz. 12:00, MC

 

  1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 27.11.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (posiedzenie – 11.12).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami – wysłano 7.12.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (posiedzenie – 11.12).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie – wysłano 7.12.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (posiedzenie – 11.12).
  4. Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 2.11.2017.
  5. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę