Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (2) oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (2) - porządek obrad

20 lutego 2018 r.

godz. 12:00, sala 001, MC

APiBO:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców – wysłano 15.02.2018.

APiBO + SI:

  1. Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego (na wniosek strony samorządowej).
  2. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. funkcjonowania systemu CEPiK 2.0 po wprowadzonych zmianach (na wniosek strony samorządowej)
  3. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 12.02.2018 (w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez KSE).
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę