Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (2) - obieg.

15 lutego 2018

Projekt obwieszczenia MRiRW w sprawie krajowego planu działani na rzecz ogranicze nia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022.

Projekt uzgodniony.

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę