Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (3) - porządek obrad

17 kwietnia 2018 r.

godz. 11:00, MSWiA

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Ministerstwo Finansów) – wysłano 9.04.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym – wysłano 11.04.2018.
  3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 29.03.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (w dniu 28 marca br. upoważniony przez KWRiST do wyrażenia wiążącej opinii).
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę