Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Ustrojowych (1) - porządek obrad

27 marca 2018 r.

godz. 12, Sala Kolegialna MSWiA

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
  2. Wniosek Związku Powiatów Polskich o podjęcie pilnych działań legislacyjnych w kierunku zmiany ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wprowadzenia zapisu, który pozwoli zachować ważność dokumentów w przypadku wprowadzenia lub zmiany nazw ulic przez radę gminy.
  3. Pismo Przewodniczącego Komisji Heraldycznej ws. rozważenia ustanowienia Oznaki Sołtysa.
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę