Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (3) - obieg

7 marca 2018

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (MRiRW).

Projekt uzgodniony

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę