Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (3) - porządek obrad

23 marca 2018 r.

godz. 13:00, s. 154 MC

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – wysłano 28.02.2018.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – wysłano 8.03.2018.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 23.02.2018.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami – wysłano 21.03.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury… do wyrażenia wiążącej opinii (posiedzenie 26.03).
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie wysłano 21.03.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury… do wyrażenia wiążącej opinii (posiedzenie 26.03).
  6. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę