Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (2) - informacja/protokół

21 lutego 2018 r.

Protokół z posiedzenia KWRiST w dniu 21 lutego 2018 r. będzie dostępny w późniejszym terminie.

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

Szef MSWiA Joachim Brudziński wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył lutowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu wziął udział również Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zapoznał samorządowców z normą Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życiaa Ministerstwo Energii przedstawiło informację dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ponadto na posiedzeniu Komisji uzgodniono projekty trzynastu aktów prawnych, w tym między innymi projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniająceGO rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Następne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu odbędzie się 28 marca 2018 roku.

 

 • KWRiST 21.02.2018
  KWRiST 21.02.2018
 • KWRiST 21.02.2018
  KWRiST 21.02.2018
 • KWRiST 21.02.2018
  KWRiST 21.02.2018
 • KWRiST 21.02.2018
  KWRiST 21.02.2018
 • KWRiST 21.02.2018
  KWRiST 21.02.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę