Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (4) - porządek obrad

godz. 9:30, MC, sala 002

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 23.02.2018. KWRIST w dn. 28 marca 2018 r. upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 26.03.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (posiedzenie 16.04).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 26.03.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (posiedzenie 16.04).
  4. Sprawy różne.

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę