Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (5) - odwołane posiedzenie

Posiedzenie zaplanowane na 24.04.2018 r. zostało przeniesione na drugi tydzień maja. Dokładny termin zostanie podany wkrótce.

 

  1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (Ministerstwo Cyfryzacji). W dniu 28 marca br. KWRiST upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. 
  2. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę