Zespół ds. Społeczeństwa Infromacyjnego (6) - porządek obrad

28.05.2018 r. godz. 14:00, MC (spotkanie przeniesione z 22.05)

kontynuacja posiedzenia z 14 maja br.

  1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (Ministerstwo Cyfryzacji). W dniu 28 marca br. KWRiST upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (17.04). 
  2. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę