Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (7) - porządek obrad

29 maja 2018 r., godz. 11:30, MC

  1. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 9.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (22.05).
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 9.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (22.05).
  3. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę