Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (5) - porządek obrad

19 czerwca 2018 r. godz. 11:00, MSWiA

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów. KWRiST 30.05.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego. KWRiST 30.05.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (posiedzenie 15.06).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. KWRiST 30.05.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (posiedzenie 15.06).
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
  5. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym podczas meczów piłki nożnej.
  6. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę