Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

18 czerwca 2018 r.

godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

 1. Polska Agencja Geologiczna  (Ministerstwo Środowiska) – informacja dotycząca ostatecznej wersji projektu ustawy.
 2. Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wysłano 09.05.18 r. 
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) - wysłano 22.05.18 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie – wysłano 24.05.18 r.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 25.06.18 r. KWRiST w dniu 30.05.18 r. upoważniła Zespół do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska i Zespół do Spraw Systemu  Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym – wysłano 07.06.18 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 29) – wysłano 07.06.18 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 30)  – wysłano 07.06.18 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości zarządzającego Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 28) – wysłano 07.06.18 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną  oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 15) – wysłano 07.06.18 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 16) – wysłano 07.06.18 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 17) – wysłano 07.06.18 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości zarządzającego Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 19) – wysłano 07.06.18 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości zarządzającego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 21) – wysłano 07.06.18 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 22) – wysłano 07.06.18 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia  Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 14) – wysłano 07.06.18 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 27) – wysłano 07.06.18 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze  pozostającym we właściwości  zarządzającego Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 26) – wysłano 07.06.18 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 18) – wysłano 07.06.18 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania decyzji o wsparciu na obszarze pozostającym we właściwości zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (nr wpisu w wykazie prac legislacyjnych MPiT: 20) – wysłano 07.06.18 r.
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 08.06.18 r. 
 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 13.06.18 r.
 23. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 06.06.18 r.KWRiST w dniu 30.05.18 r. upoważniła Zespół do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – wysłano 13.06.18 r.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – wysłano 13.06.18 r.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe – wysłano 15.06.18 r.
 27. Pismo Związku Powiatów Polskich dot. podstaw prawnych nadzoru starostów nad akcją naprawczą recall niektórych pojazdów marek należących do koncernu Volkswagena​ – wysłano 18.06.18 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę