Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (8) - porządek obrad

21 czerwca 2018 r. godz. 13:00, MC

  1. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). KWRiST 30.05.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). KWRiST 30.05.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji).
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Ministerstwo Cyfryzacji).
  5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji).
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.
  7. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę