Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (9) - porządek obrad

12 lipca 2018 r. godz. 15:00, MC

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Dokument opiniuje również Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu. 
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Ministerstwo Cyfryzacji).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Projekt będzie opiniowany po przekazaniu przez MC wersji uzgodnionej międzyresortowo.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Projekt będzie opiniowany po przekazaniu przez MC wersji uzgodnionej międzyresortowo.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Projekt będzie opiniowany po przekazaniu przez MC wersji uzgodnionej międzyresortowo.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Projekt będzie opiniowany po przekazaniu przez MC wersji uzgodnionej międzyresortowo.
 9. (na wniosek str.sam.) Informacja Ministerstwa Cyfryzacji/Centralnego Ośrodka Informatyki nt.:
 • zabezpieczenia ciągłości działania ePUAP;
 • problemów podczas logowania do systemów za pomocą Profilu Zaufanego.
 1. Sprawy różne.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę