Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (10) - porządek obrad

3 sierpnia 2018 r. godz. 13:00, MC, sala 002

  1. Kwestia dot. udostępniania materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych rejestrujących obrady rady powiatu (Ministerstwo Cyfryzacji) – na wniosek ZPP.
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. KWRiST 25.06.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  6. Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ministerstwo Cyfryzacji).
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. KWRiST 17.07.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. KWRiST 17.07.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  9. Sprawy różne.

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę