Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (11) - porządek obrad

27.08.2018 godz. 13:00, MC

 

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on – wysłano 9.08.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (21.08).
  2. Projekt zmiany Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 13.08.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (27.08).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego – wysłano 13.08.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji… (28.08).
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wysłano 14.08.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji… (21.08).
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej – wysłano 13.07 i 14.08.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). KWRiST  17.07.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego – wysłano 16.07 i 14.08.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). KWRiST 17.07.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  7. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę