Strona znajduje się w archiwum.

24 września 2018 r.; godz. 13:00, MC

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców  i sporządzaniem spisów wyborców – wysłano 4.09.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – wysłano 14.09.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia… (19.09).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wysłano 18.09.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (17.09).
  4. Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 12.07. i 18.09.2018 (wersję po konferencjach międzyresortowych). KWRiST 28.08.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  5. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę