Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (12) - porządek obrad

12.09.2018 godz. 15:00, MC

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. KWRiST 28.08.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Kwestia dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych (Ministerstwo Cyfryzacji) – wnioski ze spotkania roboczego.
  3. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę