Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (14) - porządek obrad

15.10.2018 r. godz. 13:00, MC, sala 002

Część I 

  1. Kwestia dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w inwestycjach telekomunikacyjnych (Ministerstwo Cyfryzacji). 

Część II

  1. Problem braku integracji Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z Systemem Informacji Oświatowej w zakresie dotyczącym możliwości automatycznego przenoszenia między systemami wyników egzaminów maturalnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki) – temat zgłoszony przez ZMP na posiedzeniu 27.08. Punkt przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń Zespołu.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – wysłano 20.09.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (16.10).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – wysłano 1.10.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (16.10).
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej – wysłano 12.10.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (22.10).
  5. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę