Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (10) - porządek obrad

2.10.2018 r. godz. 13:00, MZ

Porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej (MZ 664).

Projekt zaopiniowany negarywnie.

  1. Projekt "Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”

(KWRiST 26.09.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii wobec powyzszych projektów).

Projekt zaopiniowany pozytywnie.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę