Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (10a) - tryb obiegowy

17.10.2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (MSWiA).

Strona samorządowa nie wniosła uwag.

Projekt uzgodniony.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę