Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (9) - porządek obrad

Posiedzenie przeniesione z 13.11.2018

16.11.2018 r., godz. 11:00, MSWiA, Sala Kolegialna

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. KWRiST 30.10.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. KWRiST 30.10.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  3. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). KWRiST 30.10.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… 
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Ministerstwo Środowiska). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… 
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.
  8. Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wobec którego KWRiST 30.10.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  9. Sprawy różne.  

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę