Zespól ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa (11)- Obieg.

15 listopada 2018

  1. Projekt rozporządzenia MRiRW zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pmocy techniczej w ramach PROW na lata 2014-2020

Projekt uzgodniony.

  1. Projekt rozporządzenia MRiRW zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pmocy finansowej na operacje typu Scalanie Gruntów w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnicrtwa objętego PROW na la ta ata 2014-2020

Projekt uzgodniony.

(Projekty do pobrania ze strony resortu lub RCL)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę