Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (12) - posiedzenie.

12 grudnia 2018

g.11.00 w siedzibie MZ ul. Miodowa 15 W-wa

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę