Strona znajduje się w archiwum.

Zespól ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa (12)- porządek obrad

10 grudnia 2018

godz. 10.00 w MRiRW sala nr. 142.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michibanensis ssp. Sepedonicus.

Sprawy różne;

Przedstawienie przez stronę samorządową (ZGWRP) propozycji zmian do ustawy dotyczącej wspólnot gruntowych.

Aktualny stan prac nad dokumentem pt. pakt dla Wsi.

Aktualny stan prac nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt - dotyczy czipowania psów.
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę