Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (17) - porządek obrad

18.12.2018 r., godz. 15:00, MC

  1. Stan funkcjonowania i prac nad CEPiK 2.0 (CEP – aktualizacja, CEK – planowane działania), w tym informacja o sytuacji po likwidacji obowiązku okazywania przy kontroli dowodu rejestracyjnego (Ministerstwo Cyfryzacji) – na wniosek strony samorządowej. 
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – wysłano 26.11.2018; punkt zdjęty z 6.12.2018.
  3. Projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 13.12.2018.
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę