Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1)- porządek obrad

godz. 15.00 w Ministerstwie Cyfryzacji

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wysłano 18.09 (posiedzenie Z.SI 24.09)  i 17.12.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). KWRiST 19.12.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii. Dokument opiniowany również przez Zespól Infrastruktury.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę