Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (2)-porzadek obrad

26 lutego 2019

 

godz. 15.00 w siedzibie MF.

1. Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ).

2. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo .

4. Wniosek Gminy Nowa Słupia o przyznanie środków na 2019 rok z rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 o jst.

5. System Korekcyjno-wyrównawczy. Kierunki dalszych zmian.

6. Kwestia dotycząca przepisów o schematach podatkowych.

7. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę