Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (3)- porządek obrad

19 marca 2019

godz. 11.00 w MF.

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD326) (Ministerstwo Finansów)
  2. Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (Ministerstwo Finansów) 
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów będących własnością Skarbu Państwa z podatku od nieruchomości
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
  5. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę