Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

8 maja 2019 r.

godz. 12.00 sala 421 na ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 28.03.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 09.04.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projket ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 03.04.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 21.03.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 5. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472) (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 08.04.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 6. Projket ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (UD473) (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 08.04.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 21.03.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 17 kwietnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę