Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (7)- porządek obrad

2 lipca 2019

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Projekt uzgodniony. Opinia wiążaca.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Projekt uzgodniony. Opinia wiążaca.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ministerstwo Finansów) - Projekt uzgodniony.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę