Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (7) - porządek obrad

12 lipca 2019 r.

w MC. godz. 13.00

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”(Ministerstwo Cyfryzacji) –
  2. Materiał informacyjny dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczący Europejskiego identyfikatora prawodawstwa (ELI) – koncepcja wdrożenia dla aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (filar 1 i filar 2) (Ministerstwo Cyfryzacji)
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury)   
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę