Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

24 lipca 2019 r.

godz. 14.00 Sala 104, p. I

Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie

 1. Sprawy różne:
  a. Wniosek ZMP o przedstawienie informacji na temat wdrażania zmian w programie Czyste powietrze. ZMP zwraca uwagę na wątpliwości formalno-prawne dotyczące porozumień między jst a funduszami ochrony środowiska oraz brak mechanizmów rekompensujących samorządom koszty obsługi programu – wniosek zgłoszony na posiedzeniu Zespołu w dniu 15.07.19 r.
  b. Pismo ZPP w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – wysłano 19.07.19 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530) (Ministerstwo Infrastruktury).
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 09.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 – wysłano 11.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r. – wysłano 11.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej – wysłano 11.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji – wysłano 11.07.19 r
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – wysłano 11.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze  – wysłano 11.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 10. Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie planów ruchów zakładów górniczych – wysłano 16.07.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 17 lipca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej. Jeżeli Zespół nie wypracuje pozytywnego stanowiska, projekt opiniowany będzie na sierpniowym posiedzeniu KWRiST.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę